Best 100+ Birthday Wishes in Marathi

Hello friends, welcome to your website Mixing Images. Friends, today’s post is going to be very special because today we have brought for you – Birthday Wishes in Marathi, Happy Birthday GIF.

 

Best 100+ Birthday Wishes in Marathi

 

Birthday Wishes in Marathi

 

तुम्ही हजार वर्षे जगा
वर्षाचे पन्नास हजार दिवस असू दे,
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

तुम्ही काहीही म्हणा, तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होवोत.
तुमच्या वाढदिवशी देवाला विचारा,
हीच आमची प्रार्थना!
🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎈

 

आमच्याकडे फक्त आशीर्वाद आहेत, तक्रार नाही,
आजपर्यंत न उमललेला गुलाब,
या दिवशी तुम्हाला ते सर्व मिळो,
जी आजपर्यंत कुणालाच मिळाली नाही!
🎂वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा🎂

 

दिवसाच्या अनेक अनेक शुभेच्छा,
हे हृदय पुन्हा पुन्हा गाते,
तुला हजार वर्षे जगू दे
ही माझी इच्छा आहे.
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

 

प्रत्येक दिवस आनंदात जावो, प्रत्येक रात्र आनंदात जावो,
जिकडे पाऊल टाका,
फुलांचा वर्षाव होवो!

 

तुझ्या आयुष्यातील हा सुंदर क्षण,
पुन्हा पुन्हा या आणि प्रत्येक वेळी असेच आहोत,
तुमचा वाढदिवस साजरा करा!
🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂

 

सूर्याने प्रकाश आणला आहे
पक्ष्यांनी एक सुंदर गाणे गायले आहे,
फुले हसली आणि म्हणाली,
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! 🎂

 

देव तुम्हाला वाईट नजरेपासून वाचव
तुला चंद्र आणि ताऱ्यांनी सजवा,
दु:ख काय असते हे तू विसरतोस,
देव तुला आयुष्यात खूप हसवो,
वाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

 

“प्रत्येक सुखावर तुमचा हक्क आहे,
तुमचा प्रवास सुखाचा जावो
दु:ख कधीही तुमच्याकडे वळू नये,
तुमचा चेहरा सदैव हसतमुख राहू दे.
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

आम्हाला हा दिवस प्रत्येक दिवसापेक्षा जास्त आवडतो,
ज्यांच्या शिवाय आम्ही कधीही घालवू इच्छित नाही!

 

तुझ्या या हावभावाला मी कसं उत्तर देऊ?
मी माझ्या प्रेमाला कोणती भेट द्यायची?
मी एक छान गुलाब घेण्याचा विचार केला,
जो स्वतः गुलाब आहे त्याला मी कोणता गुलाब देऊ?
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा 💞

 

मी नेहमी तुझ्यासोबत असेन
तुझ्याबरोबर हजारो जन्म घे
आमची जोडी सदैव आनंदी राहो
प्रत्येक वाढदिवस तुमच्यासोबत साजरा करा!

 

तुम्हाला देवाचे आशीर्वाद मिळोत
तुम्हाला आशीर्वाद आणि प्रेम
तुझ्या ओठांवर हसू सदैव राहो,
तुम्हाला खूप आनंद मिळो!
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा 🎂

 

तुमचे आयुष्य प्रेमाने भरलेले जावो.
तुम्हाला आनंदाचे क्षण जावोत.
कधीही दु:खाला सामोरे जावे लागत नाही’
अशी येवो उद्या मिळो.
❤ वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎁

 

आम्हाला हा खास दिवस प्रत्येक दिवसापेक्षा जास्त आवडतो,
जिच्यावर आम्ही तुझ्याशिवाय घालवू इच्छित नाही!
तसे, माझे हृदय नेहमीच तुम्हाला आशीर्वाद देते,
तरीही तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

मी मनापासून प्रार्थना करतो की तू आनंदी रहा,
जिथे राहता तिथे दु:ख शोधू नका,
तुझे हृदय समुद्रासारखे खोल आहे,
तुमचे हृदय सदैव आनंदाने भरले जावो.
“वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

 

“दिव्यात प्रकाश नसता तर,
एकटे हृदय इतके असहाय्य झाले नसते,
आम्ही स्वतः तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी येऊ,
जर तुमचे घर इतके दूर नव्हते.
💕 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा🎂

 

“आशेचा दिवा लावा”
आशीर्वाद प्राप्त करा
तुझा वाढदिवस आहे का
शुभेच्छांसह खूप प्रेम
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

 

मी मनापासून प्रार्थना करतो की तू आनंदी रहा!
जिथं राहता तिथं दु:ख घेऊ नकोस,
तुझे हृदय समुद्रासारखे खोल आहे,
तुमची ही छाती सदैव आनंदाने भरलेली राहो!
तुमच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

तुमच्या वाढदिवशी ही आमची इच्छा आहे,
आपण चंद्र आणि ताऱ्यांसारखे वृद्ध व्हा!
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा🎂

 

फोलो खुशबूला म्हणाला,
सुगंध ढगाला म्हणाला,
मेघ लाटांना म्हणाला,
लाटा सूर्याला म्हणाल्या,
तेच आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत
तुला वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा 🎈

 

फुलांसारखा वास
कायमचे आयुष्य तुमचे
आनंद तुझ्या पायांचे चुंबन घेतो,
ते खूप प्रेम आहे आणि
आशीर्वाद आमचे आहेत-(वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा)🎂

 

प्रत्येक क्षण ओठांवर हसू येवो,
प्रत्येक दु:खापासून तू अनभिज्ञ राहिलास,
जिच्याबरोबर तुझ्या आयुष्याचा वास येतो,
ती व्यक्ती सदैव तुमच्या सोबत असू दे!

 

हा शुभ दिवस तुमच्या आणि आमच्या आयुष्यात हजार वेळा येवो
तुला पुन्हा पुन्हा शुभेच्छा देत रहा
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा !

 

नवीन वर्षाची सुरुवात निघून गेली,
तुला वर्षाच्या शुभेच्छा, तुझ्या पतनाचा दिवस,
तुझ्या आयुष्यात सदैव आनंदी राहो,
हीच माझी प्रार्थना!🎂🎂

 

चंद्र-ताऱ्यांनी तुझे वय लिहू दे,
मी तुझा वाढदिवस फुलांच्या वसंताने साजरा करीन,
मी जगातून असे सौंदर्य आणतो,
संपूर्ण मेळावा सुंदर देखाव्यांनी सजला जावो !!

 

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा,
तुला हवं ते सगळं मिळतं,
आणि तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक दिवस अद्भुत असू द्या!

 

देव तुम्हाला वाईट डोळ्यापासून वाचवो,
तुला चंद्र आणि ताऱ्यांनी सजवा,
दु:ख काय असते हे तू विसरतोस,
देव तुम्हाला आयुष्यात खूप हसवो.
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा .

 

तुमचे तारे सदैव उंच राहू दे
आपल्या सर्व त्रासांपासून दूर रहा,
तुला या प्रार्थनेसह,
तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

 

प्रत्येक मार्ग सोपा होवो, प्रत्येक मार्गावर आनंद असू द्या,
प्रत्येक दिवस सुंदर जावो, हीच माझी रोज प्रार्थना,
तुमचा प्रत्येक वाढदिवस असाच जावो!

 

तुझ्याकडून प्रत्येक सुख मागा,
आयुष्य फक्त तुझ्याकडूनच मागतं,
तुमच्या नशिबात खूप प्रकाश असू दे,
चंद्रही तुझ्याकडे प्रकाश मागतो!
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

 

तुझा चेहरा फुललेल्या गुलाबासारखा आहे,
आफताब सारखे तुझे नाव चमकू दे,
दु:खातही तू फुलासारखी हसत राहिलीस,
जर आपण आजच्या जगात जगलो नसतो,
तरीही, आपला वाढदिवस असाच साजरा करत रहा!

 

हा शुभ दिवस तुमच्या आयुष्यात येवो,
हजार वेळा आम्ही तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो,
प्रत्येक वेळी अभिनंदन म्हणत राहतील!
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

 

तुझ्या मनातील प्रत्येक इच्छा पूर्ण होवो,
आणि तुम्ही जिथे असाल तिथे आनंद मिळवा,
आज आकाशातला तारा मागितला तर,
तर देव तुला संपूर्ण आकाश दे!

 

प्रत्येक मार्ग सोपा होवो,
प्रत्येक मार्गावर आनंद असू द्या,
दररोज सुंदर व्हा
संपूर्ण आयुष्य असेच जावो
ही माझी रोजची प्रार्थना आहे
प्रत्येक वाढदिवस असाच जावो!

 

तुझ्या चेहऱ्यावर सदैव हसू राहो,
प्रत्येक दु:खापासून तू अनभिज्ञ राहिलास,
तुझे जीवन खुशिरामाने सुगंधित होवो,
ती व्यक्ती सदैव तुमच्या सोबत असू दे!
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

 

Final Word

Friends, how did you like today’s post, do tell us by commenting. If you liked our post then share this post with your friends.

Leave a Comment