Best 30+ Hanuman Ji Ki Photo

Hello friends, welcome to your website Mixing Images. Friends, today’s post is going to be very special because today we have brought for you – Hanuman Ji Ki Photo, Hanuman Ji Photo, Hanuman Photo, Hanuman Photos HD, Hanuman Photos, Hanuman Chalisa In Telugu, Hanuman Images.

 

Best 30+ Hanuman Ji Ki Photo

 

Hanuman Ji Ki Photo Download

Hanuman Ji Ki Photo Full HD

Hanuman Ji Ki Photo HD

Hanuman Ji Ki Photo

Hanuman Ji Photo 4K

Hanuman Ji Photo Download

Hanuman Ji Photo For Wallpaper

Hanuman Ji Photo HD 3D Download

Hanuman Ji Photo HD 3D

Hanuman Ji Photo HD 4K

Hanuman Ji Photo HD Download

Hanuman Ji Photo HD Wallpaper

Hanuman Ji Photo HD

Hanuman Ji Photo New

Hanuman Ji Photo Wallpaper HD

Hanuman Ji Photo Wallpaper

Hanuman Ji Photo

Hanuman Photo HD

Hanuman Photo

Hanuman Photos Download

Hanuman Photos DP

Hanuman Photos HD Download

Hanuman Photos HD

Hanuman Photos New

Hanuman Photos Wallpaper

Hanuman Photos

HD Hanuman Photos

Jai Hanuman Photos HD Download

Lord Hanuman Photos

Udte Hue Hanuman Ji Ki Photo

Hanuman Ji Images

 

Hanuman Chalisa In Telugu

 

కలియుగంలో, శ్రీరాముని భక్తుడైన హనుమంతుడు అటువంటి ప్రత్యక్షమైన మరియు మేల్కొల్పబడిన దేవుడు, అతను ఒక చిన్న పూజతో త్వరగా సంతోషిస్తాడు మరియు తన భక్తుల బాధలను తొలగిస్తాడు. హనుమంతుని ఆరాధన వలన సంతోషం, శాంతి, ఆరోగ్యం మరియు లాభం చేకూరుతుంది. ప్రతికూల శక్తులు కూడా హనుమంతుని భక్తులను ఇబ్బంది పెట్టవు. హనుమాన్‌జీ మహిమ మరియు భక్తుల దయగల స్వభావాన్ని చూసిన తులసీదాస్‌జీ హనుమాన్‌జీని సంతోషపెట్టడానికి హనుమాన్ చాలీసాను రచించారు. ఈ చాలీసాను క్రమం తప్పకుండా లేదా మంగళవారం, శనివారం పఠించడం వల్ల అనేక అద్భుత ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం అంగారక, శని మరియు పితృ దోషాల నుండి బయటపడటానికి కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

 

, దోహా॥
శ్రీ గురు చరణ్ సరోజ్ రాజ్
మీ మను ముకురును మెరుగుపరచండి.
బరనుఁ రఘుబర బిమల్ జాసు
పండ్లు ఇచ్చేవాడు.

మెదడు లేని తనూ జానికే
సుమిరౌన్ పవన్-కుమార్.
బలం, తెలివి, జ్ఞానం, జ్ఞానం, మనస్సు
హర్హు కాలేస్ బికార్ ॥

, చౌపాయ్ ॥
హనుమంతునికి నమస్కారము.
జై కాపులు, ప్రజలంతా బట్టబయలు.

రాముని దూత సాటిలేని శక్తి.
అంజనీ కొడుకు పేరు పవన్‌సుత్.

మహాబీర్ బిక్రమ్ బజరంగీ.
దుష్ట ఆలోచనను తొలగించి శ్రేష్ఠుల సాంగత్యాన్ని ప్రసాదించేవాడు.

కంచన్ బరన్ బిరాజ్ సుబేసా.
కానన్ కుండల్ కుంచిత్ కేసా ॥

హత్ బజ్రా మరియు ధ్వజ బిరాజై.
భుజాలు పవిత్రమైన దారంతో అలంకరించబడి ఉంటాయి.

శంకర్ స్వయంగా/సువన్ కేసరి నందన్.
తేజ్ ప్రతాప్ మహా జగ్వందన్

తెలివైనవాడు, చాలా తెలివైనవాడు.
రామ్ తన పని పూర్తి చేసుకోవాలని తహతహలాడుతున్నాడు.

మీరు దేవుని మహిమలను వినడంలో ఆనందిస్తారు.
సీత మనసులో రామ్ లఖన్ ఉంటాడు.

సూక్ష్మ రూపంలో ప్రదర్శించండి.
భయంకరమైన రూపంతో లంకె జరావా.

భీముని రూపంలో ఉన్న రాక్షసుడు ఓడిపోయాడు.
రామచంద్ర రచనను అలంకరించారు.

లఖన్ చిరకాలం జీవించండి.
మిస్టర్ రఘుబీర్ హర్షి తెచ్చారు.

రఘుపతి చాలా మెచ్చుకున్నాడు.
నీవు నా ప్రియ సోదరుడివి భారతి ॥

నేను మీ శరీరాన్ని ఎలా ప్రేమిస్తున్నాను.
శ్రీపతితో ఈ మాట చెబుతాను.

సనకాదిక్ బ్రహ్మాది మునీసా.
నారద్ మరియు శారద్‌లతో పాటు అహిసా.

కుబేర్ దిగ్‌పాల్ ఎక్కడ ఉన్నారు?
కోవిడ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ చెప్పగలడు?

నీవు సుగ్రీవునికి కృతజ్ఞుడవు.
రామ్ మిలయ్ రాజ్ పద్ దిహ్నా ॥

నేను నీ మంత్రాన్ని బిభీషణంగా భావించాను.
లంకేశ్వరుడు ఉంటే ప్రపంచం మొత్తం తెలిసిపోతుంది.

జగ్ సహస్త్ర జోజన్ న భాను.
లిల్యో తాహి మధుర ఫల జాను ॥

ప్రభు ముద్రిక మేలి ముఖ మాహీ।
అతను నీటిని దాటడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.

దుర్గమమైన పని ప్రపంచపు పుత్రులు.
నీ సులభ కృప ॥

రాముడు మనలను రక్షిస్తాడు.
అనుమతి లేకుండా డబ్బు ఉండదు.

సంతోషం అంతా మీదే సార్.
రక్షకుడికి ఎందుకు భయపడాలి?

మీ తీవ్రతను మీరే నియంత్రించుకోండి.
మూడు లోకాలూ వణికిపోయాయి.

దయ్యాలు, పిశాచాలు దగ్గరకు రావు.
మహావీరుడు తన నామమును పఠించినప్పుడు ॥

ముక్కు వ్యాధి ఆకుపచ్చ మరియు ప్రతిదీ బాధాకరమైనది.
నిరంతరం హనుమత్ బీరా జపం చేయండి

హనుమంతుడు మిమ్మల్ని కష్టాల నుండి రక్షిస్తాడు.
మనసుకు, మాటలకు దృష్టిని తెచ్చేవాడు.

రాముడు అన్నింటికంటే సన్యాసి రాజు.
గడ్డి యొక్క పని స్థూలమైనది, మీరు దానిలో భాగం.

మరియు ఎవరు ఎప్పుడైనా కోరికను తీసుకువస్తారు.
సోయి అమిత్ జీవిత ఫలాలు పొందారు.

నీ తేజస్సు నాలుగు యుగాలలోనూ ఉంది.
ఇది ప్రపంచంలోని ప్రసిద్ధ కాంతి.

నీవు సాధువులకు రక్షకుడవు.
అసుర్ నికందన్ రామ్ దులారే ॥

ఎనిమిది విజయాలు మరియు తొమ్మిది సంపదలను ఇచ్చేవాడు.
బార్ దీన్ జానకీ మాతాగా ॥

రామ్ రసాయన్ మీ పాచిక.
ఎల్లప్పుడు రఘుపతి సేవకునిగా ఉండుము.

నీ పట్ల భక్తితో శ్రీరాముని పొందుతాడు.
ఎన్నో జన్మల బాధలను మరచిపో.

చివరిసారిగా రఘువరపూర్‌కు వెళ్లారు.
హరి భక్తుడు ఎక్కడ జన్మించాడు?

మరియు దేవుడు పట్టించుకోలేదు.
హనుమత్ అందరినీ సంతోషపరుస్తాడు.

అన్ని ఆపదలు తొలగిపోతాయి మరియు అన్ని బాధలు తొలగిపోతాయి.
జో సుమిరాయ్ హనుమత్ బల్బీరా ॥

వడగళ్ళు, వడగళ్ళు, వడగళ్ళు, శ్రీ హనుమాన్, ఇంద్రియాలకు ప్రభువు.
దయచేసి నన్ను గురుదేవ్ లాగా ఆశీర్వదించండి.

ఎవరైతే 100 సార్లు పఠిస్తారో.
ఖైదీ విడుదలైనప్పుడు గొప్ప ఆనందం ఉంది.

ఈ హనుమాన్ చాలీసా ఎవరు చదివినా.
అవును సిద్ధి సఖీ గౌరీసా.

తులసీదాసు ఎప్పుడూ హరి చేరా.
కిజై నాథ్ హృదయ్ మహా డేరా ॥

, దోహా ॥
గాలి తనయ్ సంక్షోభం హరన్,
మార్స్ విగ్రహ రూపం.
సీతతో రామ్ లఖన్,
హృదయ బసాహు సుర భూప్ ॥

 

ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి – హనుమాన్ చాలీసాలో, హనుమాన్ జీని అష్ట సిద్ధి మరియు నవనిధి ప్రదాత అని పిలుస్తారు. నిత్యం హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేసే భక్తులు. డబ్బుకు సంబంధించిన కోరిక అయినా హనుమంతుడు తన ప్రతి కోరికను నెరవేరుస్తాడు. మీరు ఎప్పుడైనా ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటే, మీ మనస్సులో హనుమాన్ జీని ధ్యానించండి మరియు హనుమాన్ చాలీసా చదవడం ప్రారంభించండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ ఆర్థిక చింతలు క్రమంగా దూరమవుతాయి. పారాయణం చేసేటప్పుడు స్వచ్ఛత పట్ల శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం.

ప్రతికూల శక్తుల నుండి రక్షణ – హనుమాన్ జీ చాలా నిర్భయ మరియు శక్తివంతంగా పరిగణించబడుతుంది. రామ భక్తుడు హనుమంతుడు దుష్టశక్తులను నాశనం చేస్తాడు మరియు వాటి నుండి ప్రజలను విడిపిస్తాడు. హనుమాన్ చాలీసా చతుర్భుజం ఉంది, ‘మహావీర్ నామాన్ని పఠించినప్పుడు దయ్యాలు మరియు పిశాచాలు దగ్గరకు రాకూడదు. నిత్యం హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేసే వ్యక్తికి దయ్యాలు, పిశాచాలు మరియు ఇతర ప్రతికూల శక్తులు చుట్టుముట్టవని ఈ ద్విపద ద్వారా చెప్పబడింది. రాత్రిపూట భయంగా అనిపించే వారు లేదా భయానక కలలు కనేవారు ప్రతిరోజూ హనుమాన్ చాలీసా పఠించాలి.

వ్యాధులు దూరమవుతాయి – హనుమాన్ జి చాలా ధైర్యవంతుడు మరియు మహావీర్, ఇది రామ్‌చరిత్ మానస్ నుండి హనుమాన్ చాలీసాలో ప్రస్తావించబడింది. ఇది హనుమాన్ చాలీసాలో కూడా వ్రాయబడింది, “నసై రోగ్ హరై సబ్ పిరా. నిరత్ హనుమత్ బీరా జపం చేయండి.” దీనిని ధ్యానం చేయడం ద్వారా, శరీరం ఆరోగ్యంగా మరియు దృఢంగా ఉంటుంది. తరచుగా అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు లేదా చాలా చికిత్స తర్వాత కూడా వారి వ్యాధి తగ్గదు. , హనుమాన్ చాలీసా క్రమం తప్పకుండా చదవాలి.

తెలివితేటలు మరియు తెలివిని పొందడానికి – ‘జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి చాలా తెలివైనవాడు.’ రాముడు తన పనిని చేయడానికి తహతహలాడుతున్నాడు.’హనుమాన్ చాలీసాను భక్తితో పారాయణం చేసేవారిలో హనుమాన్ జీ ఈ గుణాన్ని కలిగి ఉంటాడని ఈ హనుమాన్ చాలీసా ద్విపద ద్వారా స్పష్టమవుతుంది.హనుమాన్ జీ ఆశీర్వాదం పొందడానికి, విద్యార్థులు క్రమం తప్పకుండా హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేయాలి. పఠించారు. విద్యార్థి జీవితంలో హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల జ్ఞాపక శక్తి పెరిగి విద్యారంగంలో విజయం సాధిస్తారు.

సడే సతి మరియు శని యొక్క చెడు ప్రభావాలను నివారించడానికి – ఒకసారి శనిదేవుడు హనుమంతునికి వాగ్దానం చేసాడు, హనుమంతుడిని పూజించే వారికి శనిదేవుడు ఎప్పటికీ ఇబ్బంది పెట్టడు. కాబట్టి, శనిగ్రహం యొక్క సాడేసతి లేదా ధైయా యొక్క చెడు ప్రభావాలను నివారించడానికి, హనుమాన్ జీని ఆరాధించడం మరియు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేయడం ప్రయోజనకరం.

 

Final Word

Friends, how did you like today’s post, do tell us by commenting. If you liked our post then share this post with your friends.

Leave a Comment